گالری دستان در اکلر

تهران میزبان جذاب‌ترین گالری‌ها و شیرینی‌فروشی‌هاست و بالاخره یک جایی از زمان در محله فرشته و نیاوران گالری دستان و بوتیک شیرینی اکلر همکاری مشترک خودشون رو شروع کردن. طی این همکاری، بوتیـک شیرینی اکلر به صورت دوره‌‌‌ای مـیزبان اثـر یا تصویـری از یک هنرمند از گالری دستان است که شما با مراجعه به اکلر فرشته و نیاوران می‌تونید این آثار رو ببینید.

نمایش آثار اشکان عبدلی در شعبه فرشته اکلر:

اشکان عبدلی، متولد ۱۳۶۲، فارق التحصیل کارشناسی نقاشی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران.
اشکان عبدلی تا به امروز، شش نمایشگاه انفرادی و هفده نمایشگاه گروهی برگزار کرده است.

اشکان عبدلی

 نقاشی با رنگ روغن

از چپ به راست:

۳۸ x ۵۶ سانتی متر

۲۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

۳۴ x ۲۸ سانتی متر

۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

۳۴ x ۲۸ سانتی متر

۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

۳۴ x ۲۸ سانتی متر

۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

۳۴ x ۲۸ سانتی متر

۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

نمایش “عواقب بعدی” اثر سینا چوپانی در شعبه نیاوران اکلر:

سینا چوپانی (متولد ۱۳۶۹،سـاری، ایران) فـارغ التحصیل مـجسمه سـازی از دانشکده‌ی هـنرهـای زیبای تهـران اسـت.

از ویژگی‌هـای بـارز آثـارچوپانی تجربه‌گرایی در کاربرد متریال، استفاده از تصاویر آشنا و اشیای حاضر آماده است.
آثـار این نـمایش از میان دو دوره‌ی کاری بـا اخـتلاف زمـانی چـهار سـالـه انـتخاب شـده‌انـد. مجـموعـه‌ای از چـاپ‌هـای روی کاغـذ مـتعلق بـه ۱۳۹۶ و اثـری روی پـارچـه که مـربـوط بـه ۱۴۰۰ اسـت.

هـنرمـند دلیل انـتخاب از این دو مجـموعـه را مـرور وقـایع «در حـد فـاصـل این بـازه‌ی زمـانی بـرای
انـسان و جـهان» می‌دانـد، رویدادهـایی «که اکنون در واپسین روزهـای آن بـه سـر می‌بـریم و مـنتظر عـواقـب بـعدی آنهـا هسـتیم.»

سینا چوپانی

چاپ سیلک روی کاغذ

۶۷ x ۵۰ سانتی متر

۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان

۵۰ x ۵۰ سانتی متر

۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان

۵۲ x ۵۲ سانتی متر

۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان